Google

ASEANAFFAIRS
Sign up | Log in

Web ASEANAFFAIRS

 

 ทางผู้จัดงาน นิตยสาร อาเซี่ยน อัฟแฟร์ (AseanAffairs) ยังคงยึดมั่น ยืนยันในเจตนาเดิม จะดำเนินการจัดงานต่อเนื่องไปทุกๆ ปี อีกทั้งจะมุ่งมั่นจัดงานประชุมสัมมนาเพื่อส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม (Save Our Planet) ขึ้นเป็นประจำทุกปี ด้วยหวังว่าการจัดงานดังกล่าวอาจเป็นช่องทางหนึ่ง ในการช่วยเหลือ ประชาชนคนไทย ประชาชนโลก ในการต่อสู้กับปัญหาสภาวะโลกร้อน อุทกภัย การขาดแคลนอาหาร และภัยธรรมชาติอย่างเช่น ปัญหาแผ่นดินไหว สึนามิ

สำหรับงานประชุมสัมมนาเพื่อส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมครั้งที่ ๕ (Save Our Planet 5) ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ เดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ที่ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยนิตยสาร อาเซี่ยน อัฟแฟร์ (AseanAffairs) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI (Board of Investment Thailand) เนื่องในโอกาสการจัดงาน บีโอไอ แฟร์ 2011 (The BOI Fair 2011) วันที่ ๑๐-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และมีผู้สนับสนุนหลักคือ กรุงเทพมหานคร BMA (Bangkok Metropolitan Administration) เนื้อหาของการประชุมสัมมนาโดยรวมจะเน้นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย แบ่งเป็น ๓ ประเด็นหลักคือ อากาศ น้ำ และโลก (Air-Water-Earth)โดยทางผู้จัดได้เรียนเชิญประธานเปิดงาน และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, ดร.ไพลิน ชูโชติถาวรกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไออาร์พีซี และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท., นางสาววันดี กุญชรยาคง กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา บุคคล ผู้สร้างชื่อเสียงโด่งดังระดับโลก จากการเป็นผู้คิดค้นระบบควบคุมการลงจอดบนดาวอังคารของยานอวกาศไวกิ้ง 2 ลำเมื่อปีค.ศ.1976 (พ.ศ.2519) เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของโลกมนุษย์และของประเทศไทย ฯลฯ

 

 

รายชื่อท่านประธานผู้ร่วมเปิดงาน วง รายละเอียดวิทยากรที่รับเชิญ
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ท่านพรเทพ เตชะไพบูลย์

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ดร. อรรชกา สีบุญเรือง

เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ ลงทุน (บีโอไอ)

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร

กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

คุณสวารุพ รอย

ประธานและผู้บริหารนิตยสาร AseanAffairs
 ยยยยยยยยยยยยยยยยยย

ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
เป็นผู้คิดค้นระบบควบคุมการลงจอดบนดาวอังคารของยานอวกาศไวกิ้ง2 ลำเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของโลกมนุษย์และของประเทศไทย

ท่านพลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช

กรรมการบริษัท ปตท สำรวจและผลิตปิโตรเลียม

คุณไกรฤทธิ์ นิลคูหา

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

 คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รองเลขาธิการสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)

คุณธงชัย ล่ำซำ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) 

คุณวันดี กุญชรยาคง

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

คุณสำเนา ปั้นสังข์
ประธานกรรมการผู้ก่อตั้ง สมาคมผู้ประกอบการน้ำร้อนพลังงานแสง
อาทิตย์ (STA)

Home | About Us | Contact Us | Special | Features | News | Magazine | Events | TV | Press Release | Advertise With us

Our Products | Work with us | Terms of Use | Site Map | Privacy Policy | Refund Policy | Shipping/Delivery Policy


Version 5.0


advertisement


Copyright © 2007-2011 TIME INTERNATIONAL MANAGEMENT ENTERPRISES CO., LTD. All rights reserved.
Bangkok, Thailand
asean@aseanaffairs.com