Google

ASEANAFFAIRS
Sign up | Log in

Web ASEANAFFAIRS

งานประชุมสัมมนาเพื่อส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมครั้งที่ ๕ (Save Our Planet 5)

งานประชุมสัมมนาเพื่อส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อโครงการ “Save Our Planet” จัดขึ้นเพื่อหาแนวทางแก้ไข บรรเทา ปัญหาภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) ปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก คาร์บอน ฟุตปร นิ ท์ (Carbon Footprint) ที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นจากการใช้พลังงาน การเกษตร การพัฒนาและขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การขนส่ง รวมถึง การตัดไม้ทำลายป่าและการทำลายสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ ล้วนเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของมนุษย์ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น
 


ทางผู้จัดงาน นิตยสาร อาเซี่ยน อัฟแฟร์ (AseanAffairs) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดตั้งและริเริ่ม โครงการประชุมสัมมนาเพื่อส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม “Save Our Planet” ภายใต้การดำเนินงานของหน่วยงานภายในบริษัท Asean Affairs Business Council และ Time Green Consulting ร่วมกับผู้สนับสนุนจากองค์กรภายนอก บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), อิเมอร์สัน (ประเทศไทย) บจก., CNN, บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด, สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กรุงเทพฯ, บริษัท ไบเออร์สด๊อร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด., สายการบิน โอมาน แอร์ (Oman Air), บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด, บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)


ประวัติความเป็นมาของโครงการ:
งานประชุมสัมมนาเพื่อส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อโครงการ “Save Our Planet” จัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช๒๕๕๓ โดยนิตยสารอาเซียน อัฟแฟร์ (AseanAffairs) นิตยสารภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์เรื่องราวเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ การลงทุน การเมือง เรื่องราวต่างๆ ทีน่าสนใจ ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

งานประชุมสัมมนาเพื่อส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม (Save Our Planet) จัดขึ้นอย่างเป็นทางการและถือเป็นการเปิดตัวโครงการครั้งแรกเมื่อวันที ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ที่โรงแรมเรดิสัน สาธร จังหวัดกรุงเทพฯ และจากความสำเร็จอย่างท่วมท้นในการจัดงานครั้งแรกนี้ทางผู้จัดงาน นิตยสารอาเซี่ยน อัฟแฟร์ (AseanAffairs) ได้รับการติดต่อจากทางศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ให้มีการดำเนินการ จัดงานประชุมดังกล่าวนี้ขึ้นอีกเป็นครั้งที่ ๒ โดยทันทีเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ งานจัดขี้นหลังจากงานครั้งแรกเพียงแค่ ๒ อาทิตย์

ต่อมาทางผู้จัดงาน นิตยสาร อาเซี่ยน อัฟแฟร์ (AseanAffairs) ได้มีการติดต่อ ประสานงานกับทางหุ้นส่วน และลูกค้าหลักในประเทศมาเลเซีย หารือถึงความร่วมมือในการจัดงาน Save Our Planet ครั้งที่ ๓ ด้วยต่างฝ่ายต่างเล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม งาน Save Our Planet ครั้งที่ ๓ จึงเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจ ของทั้งทางผู้จัดงาน และความร่วมมือจากทางหน่วยงานรัฐ เอกชน บริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียงของประเทศมาเลเซียร่วมกันจัดงาน Save Our Planet ครั้งที่ ๓ ขึ้นเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ที่โรงแรมแมนดาริน โอเรียนทอล กัวลาลัมเปอร์ (Mandarin Oriental Hotel Kuala Lumpur) ประเทศมาเลเซีย และนี้ถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งสำหรับการจัดงานที่ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ และมีผู้เข้าร่วมจำนวนมากจากหลายหน่วยงาน

ส่วนการจัดงานในครั้งที่ ๔ ทางผู้จัดงาน นิตยสาร อาเซี่ยน อัฟแฟร์ (AseanAffairs) ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของงานให้ขยายใหญ่ขึ้น และมีความเป็นสากล มีวิทยากร ผู้บรรยาย จากทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคธุรกิจ ทั้งองค์กรภายในประเทศ และต่างประเทศ งานจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพ ฯ (Shangri-La Hotel) ประจวบกับเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรงในประเทศญี่ปุ่น เนื้อหา ที่ได้หยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันนั้น ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของ แผ่นดินไหว สึนามิ และวิกฤติการณ์นิวเคลียร์ที่ประเทศญี่ปุ่น ความสำเร็จจากการจัดงาน Save Our Planet ทั้ง ๔ ครั้ง เป้าหมายในการจัดงาน ทั้งในเชิงของ ผู้เข้าร่วมงาน วิทยากร ผู้สนับสนุน หัวข้อ ประเด็นต่างๆ ที่ได้รับการหยิบยกมาพูดคุยในแต่ละครั้ง ได้ยกมาตรฐานจากเพียงแค่งานประชุมสัมมนาภายในประเทศ ภายในภูมิภาค ไปสู่การประชุมสัมมนาที่ได้รับการยอมรับจากเวทีสากล มีผู้สนับสนุนจากหลากหลายองค์กร หลากหลายประเทศ

Home | About Us | Contact Us | Special | Features | News | Magazine | Events | TV | Press Release | Advertise With us

Our Products | Work with us | Terms of Use | Site Map | Privacy Policy | Refund Policy | Shipping/Delivery Policy


Version 5.0


advertisement


Copyright © 2007-2011 TIME INTERNATIONAL MANAGEMENT ENTERPRISES CO., LTD. All rights reserved.
Bangkok, Thailand
asean@aseanaffairs.com