Google

ASEANAFFAIRS
Sign up | Log in

Web ASEANAFFAIRS


อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

แกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม

วันพฤหัสบดีที่ ๕ เดือน มกราคม ๒๕๕๕

โดยนิตยสาร อาเซี่ยน อัฟแฟร์ (AseanAffairs) ร่วมกับ

กรุงเทพมหานคร BMA (Bangkok Metropolitan Administration) และ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI (Board of Investment Thailand)

หลังจากวันที่ 5 มกราคม 2555 ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพและวีดีโอได้ที่

www.aseanaffairs.com/events/sop5

 


                                PROGRAM                                                                  

Welcome and Opening 
11.30 น. – 13.00 น.:

ลง ทะเบียน และเยี่ยมชม นิทรรศการ บูธ ต่างๆ  ภายในงาน อาทิเช่น กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสัตยาไส  บริษัท ซีเมนส์ จำกัด (ประเทศไทย)  บริษัท ไทย กอริลล่า พัลพ จำกัด  ธนาคารกสิกรไทย  วี.ออฟฟิศ  PCS, NP Pearls and Fine Silver Jewellery , Rembrandt Hotel , IBYCUS,  Mazda, Midas  เป็นต้น งาน Save Our Planet 5  ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็ค อาคาร ICC

Pictures


เริ่มพิธีเปิด
13.00 น. :      
  

พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน พร้อมกล่าวต้อนรับ  


13.05 น. :  

พจีสวาท โซฟี ธนะปุระ, Soprano บทขับร้องสองบทของ ” ราชินีแห่งความมืด” (Queen of the Night) จากอุปรากร โมสาร์ท เรื่อง”ขลุ่ยวิเศษ” (The Magic Flute) การแสดงใช้สัญญาลักษณ์คือพระจันทร์ซึ่งพรรณาเกี่ยวกับธรรมชาติมีพร้อมที่จะ ให้และพร้อมที่จะเอาคืน

See VDO ! Pictures  ! 


กล่าวต้อนรับ

13.15 น. – 13.30 น.:   

พิธีกรกล่าวต้อนรับ  คุณสวารุพ รอย  ท่านประธานและผู้บริหาร นิตยสาร AseanAffairs

คุณสวารุพ รอย นำเสนอ โครงการ “ Save Our Planet : อากาศ น้ำ – ดิน

ปัจจัยอะไรที่ทุกคนในประเทศไทยสามารถช่วย กรุงเทพมหานคร จากน้ำท่วม หรือปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ   เพียงแค่ก้าวเล็ก เราสามารถสร้างความแตกต่าง เมื่อเราร่วมแรงร่วมใจกัน  การเข้าร่วมโครงการ Save Our Planet  จัดทำขึ้นเพื่อให้คนไทยนับล้าน มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

See VDO !  Pictures  !


เปิดการประชุม Save Our planet 5
13.30 น. – 13.50 น. :

เปิดการประชุม Save Our Planet 5  อย่างเป็นทางการโดย

หม่อมราชวงศ์ สุขุมพันธ์ บริพัตร  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึง “การรับมือของกรุงเทพมหานครจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

See VDO !  Pictures  !  


13.50 น. - 14.00 น. :

ขอบคุณผู้สนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้ โดย หม่อมราชวงศ์ สุขุมพันธ์ บริพัตร  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ คุณสวารุพ รอย  ท่านประธานและผู้บริหาร นิตยสาร AseanAffairs

See VDO !  Pictures   


“ช่วยประเทศไทย” ส่งเสริมการลงทุนสีเขียว
14.00 น. – 14.10 น. :

“ช่วยประเทศไทย” ส่งเสริมการลงทุนสีเขียว

คุณวาสนา มุทุตานนท์

ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

See VDO !  Pictures   


“ช่วย ประเทศไทย อากาศ น้ำและดินของเรา”
14.10 น. – 14.40 น. :
“ช่วย ประเทศไทย อากาศ น้ำและดินของเรา”   การปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ ของโรงเรียนสัตยาไส จังหวัด ลพบุรี
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
ผู้ อำนวยการโรงเรียนสัตยาไสในจังหวัดลพบุรีและ เป็นผู้คิดค้นระบบควบคุมการลงจอดบนดาวอังคารของยานอวกาศไวกิ้ง 2 ลำ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ร่วมถึงเป็น นักธุรกิจ นักวิชาการ และ อดีตนักการเมือง

See VDO !  Pictures   


“ช่วยบ้านของเรา”
14.40 น. – 15.00 น. :

  “ช่วยบ้านของเรา” :  นำเสนอ โดย นักเรียนโรงเรียนสัตยาไส จังหวัด ลพบุรี

See VDO !  Pictures  !


นโยบายการขยายตัวของพื้นที่สีเขียว
15.00 น. – 15.20 น. :
15.00 . – 15.20 .

นโยบายการขยายตัวของพื้นที่สีเขียว เพื่อลดก๊าซคาบอนไดออกไซด์ ในประเทศไทย

คุณอาคม   เติมพิทยาไพสิฐ  รองเลขาธิการสำหนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)

See VDO !  Pictures   


15.20 . – 15.40 . รับประทานอาหารว่างพร้อมชา กาแฟ

 
“ปตท.สผ. กับความท้าทายในการลดภาวะโลกร้อน”
15.40 น. – 16.00 น. :

 “ปตท.สผ. กับความท้าทายในการลดภาวะโลกร้อน”

ท่านพลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช 

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

อดีตสมาชิกวุฒิสภาและประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา

See VDO !  Pictures   


“ช่วยต้นไม้  ลดการใช้ต้นไม้ในการผลิตกระดาษ”
16.00 น. – 16.15 น. :
“ช่วยต้นไม้  ลดการใช้ต้นไม้ในการผลิตกระดาษ”  : กองกำลังแห่งอิสรภาพสีเขียว
คุณพณณกร  ขอดทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท Thai Gorilla Pulp.
โดยคุณเคาน์ มาคุส เดอ  กริฟฟินคลาว  ประธานกรรมการ

See VDO !  Pictures   


“ช่วยโลกด้วย ธนาคารสีเขียว”
16.15 น. – 16.30 น. :

 “ช่วยโลกด้วย ธนาคารสีเขียว”
คุณนพเดช กรรณสูต
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย

See VDO !  Pictures   


“เตรียมการที่จะอยู่รอดจาก ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
16.30 น. – 17.00 น. :
 
“เตรียมการที่จะอยู่รอดจาก ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
 รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์
ผู้อำนวยการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม / ผู้จัดการใหญ่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

See VDO !  Pictures  !


"นโยบายของรัฐบาลในการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ"
17.00 น. – 17.20 น. :
 "นโยบายของรัฐบาลในการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ"
ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
เป็น อดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมอแนช เป็นอดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เคยทำงานวิจัยในศูนย์วิจัยทาง
เศรษฐศาสตร์ อิมแพคท์รีเสิร์ช ของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น เคยทำงานที่องค์การโทรคมนาคม ออสเตรเลีย  รวมทั้งเป็นนักเขียนที่มีผลงานเขียนต่าง ๆ มากมายอีกด้วย

See VDO !  Pictures  !


“กล่าวปิดการประชุมสัมมนาสำหรับงาน Save our planet 5 และกล่าวขอบคุณ”
17.00 น. – 17.20 น. :
  

“กล่าวปิดการประชุมสัมมนาสำหรับงาน Save our planet 5 และกล่าวขอบคุณ”
เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Save Our Planet  โดยสมัครเป็นสมาชิก
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา และคุณสวารุพ รอย ประธาน
โครงการ Save Our Planet ท่านประธานและผู้บริหาร นิตยสาร AseanAffairs

See VDO !  Pictures  !


“SAVE OUR PLANET DANCE SHOW”
17.35 น. – 18.20 น. :

17.35-18.20

“SAVE OUR PLANET DANCE SHOW” การแสดงเต้นรำร่วมสมัยจากประเทศฝรั่งเศส
โดย  Philippe Saint-Paul, Contemporary Choreographer

See VDO !  Pictures  !


Home | About Us | Contact Us | Special | Features | News | Magazine | Events | TV | Press Release | Advertise With us

Our Products | Work with us | Terms of Use | Site Map | Privacy Policy | Refund Policy | Shipping/Delivery Policy


Version 5.0


advertisement


Copyright © 2007-2011 TIME INTERNATIONAL MANAGEMENT ENTERPRISES CO., LTD. All rights reserved.
Bangkok, Thailand
asean@aseanaffairs.com